Obsolescència Programada és un reportatge amb el qual es volen donar a conèixer oficis artesans a Catalunya que estan desapareixent. 
Des de temps remots, l'artesania va ser el motor inicial i principal de la nostra societat, i es van anar adaptant a l'evolució tecnològica i a les noves formes de treball. Tot i això, s'estan perdent, ja sigui pel desinterès de les noves generacions, per la poca valoració de la feina i, sobretot, pel no adaptar-se als processos actuals de producció.
Cantirers, saboneres, enquadernadors, esmoladors, cuirers, canyissers, barquers... són alguns dels protagonistes d’aquest fotoreportatge. Unes feines molt nobles que no volem que es perdin, ja que són cultura de la nostra terra, i un bé a preservar.


You may also like

Back to Top